Leervisie

Onze leervisie

Leren doen we elke dag. Soms door te oefenen, dan weer door te luisteren naar een deskundige of het lezen van een boek of artikel. Het meeste leren we van en in de werkpraktijk. Hier leren we door te doen, feedback te ontvangen en tijd te nemen voor reflectie. Wij verzorgen opleidingen en praktijkgerichte programma’s waarbij wij verschillende leerinstrumenten inzetten. Hierbij hebben we één belangrijk doel voor ogen: individuele deelnemers en organisaties beter laten presteren.

Al veertig jaar verzorgen wij opleidingen voor het (semi) publieke domein. De praktijk van onze deelnemers en opdrachtgevers vormt het uitgangspunt voor onze programma’s. Onze visie op leren is gestoeld op onze ervaring met een grote variëteit aan ontwikkelvraagstukken van mens en organisatie in het (semi) publieke domein.

Onze aanpak is persoonlijk, professioneel en sluit aan bij de leervraag van de deelnemer en opdrachtgever. Wij maken gebruik van moderne leermiddelen inclusief een e-learningomgeving, up to date wetenschappelijk gefundeerde kennis en we bieden een breed palet aan opleidingen en leerinterventies.

Onze trainers en docenten zijn professionals in hun vakgebied. Zij kennen het (semi) publieke domein door en door, omdat zij er hebben gewerkt of (wetenschappelijk) onderzoek hebben uitgevoerd. Zij kennen daarom de uitdagingen waar de deelnemers voor staan en de context waarin zij werken. Zij zijn gemotiveerd om hun kennis over te dragen en competenties van deelnemers verder te ontwikkelen, zodat de deelnemers beter toegerust en met meer zelfvertrouwen hun publieke taak vervullen.

Onze opleidingen en programma’s hebben de volgende kenmerken:

  • Doen en ervaren. In onze opleidingen is veel ruimte om te onderzoeken hoe nieuwe kennis, gedrag of denkwijzen effectief naar de eigen praktijk worden vertaald. Nieuwe ziens- en handelswijzen koppelen we direct aan de eigen (werk)situatie. Leren door (zelf) doen is het devies; de dagelijkse praktijk vormt de basis.
  • Effectiever werken. We geloven in ‘case based’ leren. We gebruiken de Harvard Case Method bij de behandeling van casuïstiek en bieden deelnemers ruimte en gelegenheid om kennis toe te passen op hen eigen cases. Eerst in de veilige omgeving van de opleiding en daarna in de praktijk.
  • Inspirerende leersetting. Leren is leuk. In een inspirerende setting, met uitdagende oefeningen, goede begeleiders en in een groep die herkent wat de praktijk is en  gemotiveerd is om kennis te delen. Veiligheid, openheid, reflectie, kunnen experimenteren en leren van fouten zijn sleutelwoorden in de leersetting die wij bieden.
  • Persoonlijke kracht. Keer op keer blijkt dat opleidingen die een beroep doen op waar mensen goed in zijn het meest effect hebben. Werken aan/met waar mensen goed in zijn en waar de kernkwaliteiten liggen inspireert en stimuleert. We maken gebruik van verschillende werkvormen waarmee we onze deelnemers in hun kracht zetten. Dat maakt het leren makkelijker en vooral leuker; deelnemers doen energie op om hun grenzen te verleggen.
Laatste wijziging: vrijdag, 16 juni 2017, 14:36