Privacyverklaring


Doeleinden van de gegevensverwerking

De online leeromgeving van PBLQ (https://academie.pblq.nl/my/) is een educatief portaal met daarin een divers aanbod aan opleidingen. Het is een leermanagementsysteem dat ingezet wordt om opleidingsinformatie en opleidingsmaterialen aan te bieden aan deelnemers aan PBLQ opleidingen. Daarnaast houdt het systeem, in het kader van het monitoren van het leerproces, leeractiviteiten en leerresultaten bij. We gebruiken deze informatie op een geaggregeerd niveau om onze leeromgeving te optimaliseren.


Verwerking persoonsgegevens

PBLQ houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse privacyregelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden, in overeenstemming met deze regelgeving, op behoorlijke en zorgvuldige wijze en louter voor bovenstaande doeleinden verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 
Met de partij bij wie wij de leeromgeving hosten, heeft PBLQ een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze partij kan niet beschikken over jouw persoonsgegevens.


Cookies

De online leeromgeving van PBLQ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Deze permanente cookies zijn te verwijderen via uw browserinstelling, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.


Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft de mogelijkheid om, na een schriftelijk verzoek, uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:


PBLQ
Postbus 18607
2502 EP Den Haag


Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste wijziging: dinsdag, 22 mei 2018, 09:27